Jedná se o duchovní proud vzniklý a rozvíjený zejména v Indii. Tantra není náboženství, v dnešním slovech bychom ji mohli popsat spíše jako světonázor nebo náhled na podstatu a charakter života, který je ale ihned převáděn do praxe a prožíván. Často se rozlišuje hinduistická tantra a budhistická tantra, se základními prvky shodnými. Sanskrtské spisy zvané tantry jsou jak budhistické tak hinduistické tradice, jsou jedním z hlubokých kořenů jógy. Věnují se popisu duchovních cvičení. Tantru je lépe než něco ve škatulce sevřeného chápat jako široce se valící proud duchovního přístupu, který prolíná a obohacuje mimo jiné i některá náboženství.

Základem tantry je vnímání života jako neustálé možnosti vývoje a tvoření, která nemá konce. Tento neustálý vývoj je podmíněn tím, jak je v tantře chápán svět a hmota. Vše je v ní viděno jako jistá forma vibrace, nejen světlo a zvuk, které tak chápe i západní mysl, ale i naše tělo, hmotné věci, celý svět kolem nás je souzvukem různých vibrací na různých frekvencích.

V tantře se nesnažíme něco potlačit a vytlačit, naopak přístup je integrovat vše do jednoho bohatého celku. Tento přístup se dobře popíše na příkladu našeho těla – v tantře se snažíme ho prozkoumat, pochopit, najít všechna místa, kde si v sobě dusíme energii nějakého pocitu či myšlenky či zážitku. Tato místa stagnující energie se dávají do pohybu a začleňují do širšího proudu naší energie, až se tato energie sjednotí.

Důležitým rysem tantry je tedy víra v existenci různých energetických polí, drah, frekvencí, která spolu a navzájem působí. Lidské tělo lze chápat jako organizovanou „strukturu" různých energií, kterou staří duchovní mudrci zkoumali a ve svých spiscích popisovali. Hledali pak vhodné postupy praxe, jak tyto energie povznést.

Z hlediska jednotlivé lidské bytosti jsme v tantře mikrokosmos, který má vzájemnou souvislost, podobnost a spřízněnost s makrokosmem světa kolem nás.

Tento přístup dovoluje pochopit vzájemný vliv psychiky, myšlení a fyzična na jedince a také s ním začít pracovat.

Praxe tantry je poctivá. Získat pravdivé vědění samo o sobě není snadné, skutečně chápat a vědět znamená cítit, protože přístup tantry zahrnuje celou bytost, nejen racionální levou hemisféru.

FaLang translation system by Faboba
Studio Yogata © 2014. All rights reserved.
Photo Patrik Borecký, grafika Cudesign.